หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) จัดงาน Battle Strategy แผนฝ่าวิกฤติ พิชิตสงคราม EPISODE IV : STARTUP SME TO MEGATREND รูปแบบ Virtual LIVE

จันทร์ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๕:๔๑
นายชาญชัย สงวนวงศ์ (ขวา) ผู้อำนวยการ หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ พร้อมด้วย นายอาทิตย์ นันทวิทยา (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาส หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) จัดงาน Battle Strategy แผนฝ่าวิกฤติ พิชิตสงคราม EPISODE IV : STARTUP SME TO MEGATREND สัมมนาออนไลน์รูปแบบ Virtual LIVE ให้ข้อมูลสร้างความรู้ความเข้าใจจากผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐ - เอกชน แวดวงธุรกิจ - การลงทุน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจขนาดย่อมให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายผลักดันธุรกิจ SME และ Start-Up ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจประเทศไทย ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยง่าย และสามารถเข้าสู่การแข่งขันได้ในระดับโลก สามารถรับชมงานสัมมนาย้อนหลังได้ที่ Website: www.battlestrategy.live
หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) จัดงาน Battle Strategy แผนฝ่าวิกฤติ พิชิตสงคราม EPISODE IV : STARTUP SME TO MEGATREND รูปแบบ Virtual LIVE

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด