กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร Solidworks Advance Part

จันทร์ ๒๗ มิถุนายน ๒๐๒๒ ๑๖:๓๓
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา Solidworks Advance Part (จำนวน 30 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings มีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 26 คน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร Solidworks Advance Part

ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ

  • รูปแบบการออกแบบหลายชั้น
  • เทคนิคการใช้คำสั่งในรูปแบบต่างๆ
  • เทคนิคขั้นสูง เพื่อสร้างงานในลักษณะซับซ้อน
  • เทคนิคขั้นสูงการใช้คำสั่งต่างๆ เป็นต้น

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หากสถานประกอบการที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สนใจให้สถาบันเข้าไปฝึกอบรมให้กับพนักงานในบริษัทสามารถติดต่อได้ที่ 02-3153789 คุณหาญชัย

ที่มา: สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร Solidworks Advance Part

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด