กองทุนพัฒนาสื่อฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานมูลนิธิฯ

จันทร์ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๗:๒๓
นางวนิดา วินิจจะกูล ผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมคณะ มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นเพื่อสนับสนุนกิจกรรม - การดำเนินงานของมูลนิธิฯ พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้อีกด้วย โดยมี นายทรงศักดิ์ รีฮุง ผู้จัดการอาวุโส มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และคณะฯ ให้การต้อนรับ ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พัทยา จ. ชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้
กองทุนพัฒนาสื่อฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานมูลนิธิฯ

ท่านสามารถดูรายละเอียดมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ เพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ www.mahatai.org

ที่มา: คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์

กองทุนพัฒนาสื่อฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานมูลนิธิฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด