สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ปัจฉิมนิเทศน์พร้อมส่งมอบสมุดฝากฝึกในสถานประกอบการให้แก่ผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน

อังคาร ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๖:๐๓
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ปัจฉิมนิเทศน์พร้อมส่งมอบสมุดฝากฝึกในสถานประกอบการให้แก่ผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ปัจฉิมนิเทศน์พร้อมส่งมอบสมุดฝากฝึกในสถานประกอบการให้แก่ผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน

โดยมีผู้ผ่านการฝึกในหลักสูตรดังกล่าว 2 สาขา คือ สาขาช่างซ่อมบำรุงและรักษารถจักรยานยนต์ จำนวน 29 คน และสาขาช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม (ผ้า) จำนวน 2 คน ฝึกในสำนักงาน ระหว่างวันที่19 เม.ย. - 17 มิ.ย. 2565 และฝึกในสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 18 มิ.ย.- 11 ก.ค. 2565

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ปัจฉิมนิเทศน์พร้อมส่งมอบสมุดฝากฝึกในสถานประกอบการให้แก่ผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด