กลุ่มบริษัท วิชั่นกลาส กรุ๊ป (ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายประตูบ้านครบวงจร) สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่ศาลเยาวขนและครอบครัว จ.ปทุมธานี

พุธ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๐๙:๐๒
นางสาว อรรฆยา พลตื้อ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท วิชั่นกลาส กรุ๊ป (ที่  3 จากขวา)  พร้อมด้วยกลุ่มนักศึกษา วปอ. หลักสูตร สวปอ.มส. SML รุ่นที่ 1 มอบน้ำดื่มให้ศาลเยาวขนและครอบครัว จ.ปทุมธานี เพื่อให้บริการแก่คู่ความ ประชาชน เด็กและเยาวชน รวมทั้งบุคลากรในสังกัดศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อันเป็นสาธารณะประโยชน์ โดยมีท่านอธิบดีศาลจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติรับมอบ 
กลุ่มบริษัท วิชั่นกลาส กรุ๊ป (ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายประตูบ้านครบวงจร) สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่ศาลเยาวขนและครอบครัว จ.ปทุมธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด