สนพ.แพร่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 สาขา เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

พุธ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๐๙:๓๐
นายสมโภชน์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 โดยนักพัฒนาผลิตภาพแรงงานเข้าให้คำปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ครั้งที่ 6 พร้อมด้วยวิทยากร อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (ช่วงที่ 3) หัวข้อ การติดตามผลการแก้ไขปัญหา โดยวิเคราะห์การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในกระบวนการต้มน้ำจิ้มและลดการสูญเสียในการพิมพ์วันที่บนฉลากสินค้าให้กับพนักงานบริษัท ไกรทองอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
สนพ.แพร่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 สาขา เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
สนพ.แพร่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 สาขา เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด