สนพ.สระบุรี เร่งพัฒนาทักษะเสริมอาชีพแรงงานนอกระบบ

พุธ ๒๙ มิถุนายน ๒๐๒๒ ๑๐:๐๑
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตร การประกอบขนมอบ ระยะเวลา 30 ชม. ฝึกระหว่างวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2565 จำนวน 20 คน ณ สมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี
สนพ.สระบุรี เร่งพัฒนาทักษะเสริมอาชีพแรงงานนอกระบบ

โดยโครงการนี้มุ่งเน้นการฝึกอาชีพเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือแรงงาน  และการเตรียมความพร้อมทางด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อเข้าสู่กระบวนการทำงาน สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสังคมให้การยอมรับ ในศักยภาพการทำงาน และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเป็นกำลังแรงงานตามความต้องการ ของตลาดแรงงาน และสามารถนำไปประกอบอาชีพอิสระได้

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถาม ได้ที่ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี 111 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 โทร 0 36679720 Facebook : สนพ.สระบุรี

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี

สนพ.สระบุรี เร่งพัฒนาทักษะเสริมอาชีพแรงงานนอกระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด