สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ศุกร์ ๐๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๐๙:๐๓
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบกิจการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้มีระบบการจัดการการขายและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการเพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยีการสมัยใหม่เพิ่มช่องทางการขายสินค้าของตนเองหรือชุมชน สามารถแข่งขันด้านการขาย การฝึกอบรมระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด