ซีอีโอกสิกรไทยร่วมเสวนาในงานประชุม Global Summit of Women 2022

ศุกร์ ๐๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๓:๐๖
นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ Women CEO Forum "How ESG informs Business Strategy แชร์มุมมองและแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืน (ESG) ครอบคลุมประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ และนวัตกรรมที่หลากหลาย พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับตัวแทนผู้นำสตรีจากภาครัฐและเอกชนจากทั่วโลกในการประชุมสุดยอดสตรีโลก 2022 (Global Summit of Women 2022) ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือจากองค์กรชั้นนำของไทยและระดับสากล เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกันสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
ซีอีโอกสิกรไทยร่วมเสวนาในงานประชุม Global Summit of Women 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด