ผู้ตรวจสมชาติ ตรวจเยี่ยม การทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่ปัตตานี

อังคาร ๐๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๔๑
ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายสมชาติ สุภารี) ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกและผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 11 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
ผู้ตรวจสมชาติ ตรวจเยี่ยม การทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่ปัตตานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด