คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ Welcome Freshy : SBS Spirit

พุธ ๐๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๐๘:๒๒
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานกิจกรรม Welcome Freshy : SBS Spirit สานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์กีฬาในร่ม ชั้น 12 อาคาร 9 และ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับน้องใหม่คณะบริหารธุรกิจ(SBS) ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน ด้วยกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ต่างๆ  อาทิ กิจกรรมมอบตัวเป็นศิษย์และผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ กิจกรรม SBS Spirit  กิจกรรมสันทนาการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ กิจกรรมประกวดทูต USR และกิจกรรมพบปะสโมสรนักศึกษา ปิดท้ายด้วย Mini Concert บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความสุขสนุกสนานกันถ้วนหน้า
คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ Welcome Freshy : SBS Spirit

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด