BLESS เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

พฤหัส ๐๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๔:๕๘
ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่พักอาศัยเพื่อขาย ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,120 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "BLESS"
BLESS เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด