สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกอบรมนวดอโรมา ส่งเสริมแรงงานด้านท่องเที่ยว

พฤหัส ๐๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๗:๑๖
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ดำเนินการเปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการนวดอโรมา ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ให้แก่ผู้สมัครฝึกอบรม จำนวน 20 คน กลุ่มเป้าหมายเป็นแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และพื้นที่ใกล้เคียง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมนวดไทย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกอบรมนวดอโรมา ส่งเสริมแรงงานด้านท่องเที่ยว

เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับอโรมา สามารถดูแลส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในระดับที่จะสามารถช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจ และให้ผู้รับการฝึกสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง ส่งเสริมศักยภาพแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกอบรมนวดอโรมา ส่งเสริมแรงงานด้านท่องเที่ยว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด