ธนาคารกรุงเทพ แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า

อังคาร ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๓:๑๔
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งขออภัยในความไม่สะดวก กรณีขอปิดปรับปรุงระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 01.00 น. - 07.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าของธนาคารและลูกค้าต่างธนาคาร ไม่สามารถใช้บริการทำธุรกรรมในวันและช่วงเวลาที่กำหนดได้ ตามรายละเอียด ดังนี้
ธนาคารกรุงเทพ แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า

เวลา 01.00 น. - 07.00 น.

เวลา 02.30 น. - 06.00 น.

 • บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking)
 • บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง (BIZ iBanking)
 • บริการตัวแทนธนาคาร (Banking Agent)
 • บริการเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม (ATM) เครื่องบัวหลวงรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) และเครื่องบัวหลวงฝากถอนอัตโนมัติ (CDM/ATM)
 • บริการบัตรเดบิต บัตร Prepaid บัตร Fleet และบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ ไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภทผ่านทุกช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งจากธนาคารกรุงเทพ ต่างธนาคาร และธนาคารในต่างประเทศ
 • บัตรเงินสดธนาคารกรุงเทพ ไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้
 • บริการบัวหลวงโฟน ไม่สามารถตรวจสอบรายการทางบัญชี และทำธุรกรรมทางการเงินได้
 • บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชี
 • บริการรับเงินโอน ฝากเงิน และชำระค่าสินค้าและบริการ จากต่างธนาคารเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ
 • บริการ e-Wallet และ QR Payment
 • บริการ Corporate iCash ไม่สามารถเรียกดูรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Statement) ได้

ธนาคารขออภัยลูกค้าทุกท่านสำหรับความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารกรุงเทพทุกช่องทาง ได้แก่ www.bangkokbank.com, Bangkok Bank Line Official หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ 0 2645 5555.

ที่มา: ธนาคารกรุงเทพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด