CIMBT ออกตัวแรง เสนอเงินฝากประจำพิเศษ 24 เดือน ดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี สำหรับลูกค้า CIMB Preferred

จันทร์ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๓:๑๖
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย บุกตลาดลูกค้า Wealth ต่อเนื่อง เสนอเงินฝากประจำพิเศษ 24 เดือน ดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี และ เงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน ดอกเบี้ย 1.10% ต่อปี สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิก CIMB Preferred หรือ ผู้สมัครเป็นสมาชิก CIMB Preferred ในวันและเวลาเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี ฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาท ต่อรายการฝาก ลูกค้าสามารถเลือกรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือ เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือนได้ เปิดรับฝาก 1- 31 กรกฎาคม 2565 ผู้สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำได้ที่สาขาธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทั่วประเทศ โดยผู้เปิดบัญชีต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในวันที่ทำรายการฝาก อนึ่ง ธนาคารอาจพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ย สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด เช่น ลูกค้าที่สมัคร CIMB Preferred ใหม่
CIMBT ออกตัวแรง เสนอเงินฝากประจำพิเศษ 24 เดือน ดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี สำหรับลูกค้า CIMB Preferred

ทั้งนี้ CIMB Preferred คือกลุ่มลูกค้าบุคคลธนกิจของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เริ่มต้นสินทรัพย์ภายใต้การจัดการเริ่มต้น 3 ล้านบาทขึ้นไป ลูกค้าจะได้รับคำปรึกษาการลงทุนจากผู้ดูแลบัญชีส่วนบุคคลพร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญการลงทุนอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ด้านไลฟ์สไตล์จากคะแนนสะสมที่ได้รับจากการรักษายอด AUM หรือ CUM ผ่านแอปพลิเคชั่น myPreferred พร้อมโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนาวิเคราะห์การลงทุนทันเหตุการณ์ จากกูรูด้านการลงทุนใต้ร่มซีไอเอ็มบี ไทย ผู้ที่สนใจสร้างความมั่งคั่ง เพิ่มผลตอบแทน และมีอิสระในการใช้ชีวิตในแบบที่เป็นคุณ ติดต่อ CIMB Preferred ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย โทร 02 626 7888 หรือ www.cimbthai.com

ที่มา: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด