กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1

จันทร์ ๑๘ กรกฎาคม ๒๐๒๒ ๑๓:๕๕
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 (จำนวน 30 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 10 - 31 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องฝึกอบรมฝ่ายอุตสาหการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ มีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 20 คน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1

ผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับความรู้ อาทิ

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องกลึง มีดกลึง CNC
  • การเขียนโปรแกรมเครื่องกลึง CNC
  • การกลึงชิ้นงานด้วยเครื่อง CNC เป็นต้น

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หากสถานประกอบการที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สนใจให้สถาบันเข้าไปฝึกอบรมให้กับพนักงานในบริษัทสามารถติดต่อได้ที่ 02-3153789 คุณหาญชัย

ที่มา: สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด