มูลนิธิกรุงศรีสนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ร่วมคืนรอยยิ้มแก่เด็กด้อยโอกาสที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

จันทร์ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๔๐
นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนมูลนิธิ กรุงศรี มอบเงินสนับสนุนแก่มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม จำนวน 100,000 บาท สำหรับใช้ในการจัดหาอุปกรณ์ปรับรูปปากและจมูกที่จำเป็นต้องใช้ก่อนการผ่าตัดสำหรับเด็กด้อยโอกาสที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ โดยมี นายอลัน แคม (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เป็นผู้รับมอบ ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้
มูลนิธิกรุงศรีสนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ร่วมคืนรอยยิ้มแก่เด็กด้อยโอกาสที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด