BLESS ยัน!! กลุ่มผถห. ใหญ่ไม่เกี่ยว ACAP

อังคาร ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๔:๑๔
คุณชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย CEO บมจ.เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป (BLESS) พร้อมชี้แจงและตอบทุกข้อสงสัย ….พร้อมยืนยันว่า กลุ่มสุขเจริญไกรศรี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน BLESS ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ ACAP ซึ่ง BLESS ได้มีการแสดงความโปร่งใส และแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่แรกเริ่มในการเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อย ..และสำหรับการกำหนดราคา IPO ที่ 1.40 บาท นั้น ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน ส่วนเงินที่ได้มาจากการระดมทุนก็จะนำไปซื้อที่ดินเพิ่ม ขยายโปรเจคแนวราบ มั่นใจ 3-5 ปี มีรายได้โตก้าวกระโดดแน่นอน หลังจากมีฐานทุนที่แข็งแกร่ง
BLESS ยัน!! กลุ่มผถห. ใหญ่ไม่เกี่ยว ACAP

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด