กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC 5 แกน ระดับ 1

พุธ ๒๐ กรกฎาคม ๒๐๒๒ ๐๙:๔๙
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC 5 แกน ระดับ 1 (จำนวน 30 ชั่วโมง)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC 5 แกน ระดับ 1

ในวันที่ 10, 17, 24, 31 กรกฎาคม และ 7 สิงหาคม 2565 ณ ห้องฝึกอบรม 402 และห้อง CNC MACHINE TRAINING ROOM สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ฯ มีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 27 คน

ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ อาทิ

  • ลักษณะของเครื่องกัด CNC 5 แกน
  • แกนในการทำงานของเครื่องกัด CNC 5 แกน
  • การเขียนโปรแกรมเครื่องกัด CNC 5 แกน
  • การควบคุมเครื่องกัด CNC 5 แกน
  • การกัดชิ้นงานด้วยเครื่องกัด CNC 5 แกน
  • การบำรุงรักษาเครื่องกัด CNC 5 แกน เป็นต้น

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หากสถานประกอบการที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สนใจให้สถาบันเข้าไปฝึกอบรมให้กับพนักงานในบริษัทสามารถติดต่อได้ที่ 02-3153789 คุณหาญชัย

ที่มา: สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC 5 แกน ระดับ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด