มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา จัดประกวดภาพวาด หัวข้อ "ของขวัญ(Gifts)"

พุธ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๕๘
มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ร่วมกับ โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต จัดประกวดภาพวาดในหัวข้อ "ของขวัญ(Gifts)" ที่สื่อถึงการให้ซึ่งกันและกันแบบยั่งยืน โดยเป็นผลงานภาพวาดระบายสี ไม่จำกัดพื้นผิว ไม่จำกัดเทคนิคการวาดและประเภทของสี ยกเว้นสื่อประสมทั้งหมด ขนาดผลงานกว้าง 50 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร ไม่จำกัดเพศสภาพ ไม่จำกัดวัย ไม่จำกัดการศึกษา ผู้พิการและผู้เปราะบางทางสังคม สามารถร่วมส่งภาพเข้าประกวดได้ (1 คน ต่อ 1 ผลงานเท่านั้น)
มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา จัดประกวดภาพวาด หัวข้อ ของขวัญ(Gifts)

ส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 1 - 30 กันยายน 2565  ณ สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ชั้น 1 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

เลขที่ 47 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ประกาศผลผู้ผ่านเข้าชิงชนะเลิศ 8 ภาพ ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 ทาง Facebook Fanpage: มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญาและจัดแสดงภาพร่วมกับ 8 ศิลปิน ระหว่างวันที่ 5 - 12 ธันวาคม 2565 ณ ลาน Atrium 3 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ตัดสินผลงานชนะเลิศและมอบรางวัล วันที่ 12 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ ลาน Atrium 3 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา โทร.02-528-7800 ต่อ 57136 หรือ 081-832-7565

ที่มา: มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด