กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยี ROBOT งานเชื่อม

พุธ ๒๐ กรกฎาคม ๒๐๒๒ ๑๖:๕๐
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา เทคโนโลยี ROBOT งานเชื่อม (จำนวน 30 ชั่วโมง)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยี ROBOT งานเชื่อม

ระหว่างวันที่ 20 - 23 กรกฎาคม 2565 ณ บริษัท วี.ซี.เอส.(ไทยแลนด์) จำกัดมีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 20 คน

ผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับความรู้ อาทิ

  • หลักการเชื่อมแม็ก เครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อม
  • ลวดเชื่อมแม็ก เหล็กกล้าคาร์บอนและแก๊สปกป้อง
  • ข้อบกพร่องและการตรวจสอบงานเชื่อม
  • หลักการพื้นฐานของ Robot งานเชื่อม
  • การเขียนโปรแกรมและการควบคุม Robot งานเชื่อม
  • การเชื่อมด้วย Robot เป็นต้น

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หากสถานประกอบการที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สนใจให้สถาบันเข้าไปฝึกอบรมให้กับพนักงานในบริษัทสามารถติดต่อได้ที่ 02-3153789 คุณหาญชัย

ที่มา: สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยี ROBOT งานเชื่อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด