เมืองไทยประกันชีวิต คว้า 2 รางวัลเกียรติยศ "บริษัทที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านประกันชีวิต 2565" 4 ปีต่อเนื่อง และ "รางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม" งาน Money & Banking Awards 2022

พฤหัส ๒๑ กรกฎาคม ๒๐๒๒ ๑๕:๒๒
นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับ 2 รางวัลเกียรติยศ จาก ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานมอบรางวัล จากงาน Money & Banking Awards 2022 ได้แก่ "รางวัลบริษัทที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านประกันชีวิต 2565 (Best Service Provider - Life Insurance 2022" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากการสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจในการบริการ ของผู้เข้าชมงานมหกรรมการเงิน Money Expo ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค รวม 5 ครั้ง
เมืองไทยประกันชีวิต คว้า 2 รางวัลเกียรติยศ บริษัทที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านประกันชีวิต 2565 4 ปีต่อเนื่อง และ รางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม งาน Money Banking Awards 2022

โดยวารสารการเงินธนาคาร ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นผู้ทำการสำรวจ และ "รางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม" ประเภทพื้นที่ 300-500 ตารางเมตร เป็นปีที่ 9 จากความโดดเด่นในด้านการออกแบบด้วยแนวคิด MTL's Next to you สื่อถึงความล้ำสมัย พร้อมส่งมอบความสุขและรอยยิ้มแก่ลูกค้าในทุกกลุ่ม สร้างสรรค์โลกใหม่แบบ Metaverse โดยมีนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพฯ

ที่มา: เมืองไทยประกันชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด