ที่ประชุมวิสามัญสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมติเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 ราย

ศุกร์ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๐๘:๕๗
ที่ประชุมวิสามัญสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2565 ได้มีมติเลือก นายธิติ ตันติกุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือก นายศุภโชค ศุภบัณฑิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ให้เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รายใหม่ แทนผู้ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยทั้ง 2 รายจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ได้แก่ นายธิติ ตันติกุลานันท์ และนายนรเชษฐ์ แสงรุจิ

รายชื่อกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งหมด 11 ราย ที่จะปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ได้แก่ (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

 1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
 2. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์
 3. นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
 4. นางกุลภัทรา สิโรดม
 5. นายธิติ ตันติกุลานันท์
 6. นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย
 7. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร
 8. นายศุภโชค ศุภบัณฑิต
 9. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
 10. นายอนุชิต อนุชิตานุกูล
 11. นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด