"ไมเนอร์" เดินหน้าแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ เพิ่มอีก 2 ราย

พุธ ๒๗ กรกฎาคม ๒๐๒๒ ๑๓:๓๒
ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ) ชุดใหม่ เพื่อทดแทนหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดเดิมที่จะถูกไถ่ถอนก่อนกำหนด ของ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ MINT ("บริษัทฯ") ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ด้วยศักยภาพของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ "A" แนวโน้ม "Stable" และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดใหม่ที่ระดับ "BBB+" แนวโน้ม "Stable" จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ล่าสุด 'ชัยพัฒน์ ไพฑูรย์' ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน MINT เดินหน้าแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เพิ่มเติมอีก 2 ราย ได้แก่ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส เพื่อเพิ่มช่องทางการจองซื้อแก่ผู้ที่สนใจลงทุน จากเดิมที่เสนอขายผ่านสถาบันการเงิน 7 แห่ง ได้แก่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร คาดว่าจะเปิดเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปภายในเดือนกันยายนนี้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ และรายละเอียดการจองซื้อให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง
ไมเนอร์ เดินหน้าแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ เพิ่มอีก 2 ราย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด