ทิศทางตลาดแรงงานและค่าแรงขั้นต่ำ

จันทร์ ๐๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๓:๐๘
สุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง "ทิศทางตลาดแรงงาน-ค่าแรงขั้นต่ำ และภาวะเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง" ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย โดยมี วรพงษ์ รวิรัฐ ประธานสถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล หิน นววงศ์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ดร. ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย และ บุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน มาร่วมในงานด้วย ที่ห้องพาโนรามา 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน
ทิศทางตลาดแรงงานและค่าแรงขั้นต่ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด