วิทยาลัยดุสิตธานี "ส่งต่อความสุขให้กับน้อง ๆ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม"

จันทร์ ๐๑ สิงหาคม ๒๐๒๒ ๑๓:๐๗
วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี เล็งเห็นถึงความสำคัญในทุก ๆ ด้านของการศึกษาแบบองค์รวม "ส่งต่อสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม" หรือการจัดกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) จึงเป็นหนึ่งในปณิธานที่องค์กรให้ความสำคัญและให้การสนับสนุน ด้วยเชื่อมั่นว่า การดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร? จะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดนั่นคือการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังหลักจริยธรรมให้กับนักศึกษาด้วย
วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งต่อความสุขให้กับน้อง ๆ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม

หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยดุสิตธานี จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมขึ้น ด้วยความร่วมมือจากทางคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร โดยจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้กับบุคลากรและนักศึกษา เช่น น้ำอัญชัญมะนาว ชามะนาว ไมโลโรงเรียน  Burrito Taco ครอฟเฟิลหน้าฝอยทอง ณ บริเวณห้องโถงอาคารเรียน สำหรับห้องอาหารมะฮอกกานีได้มีการนำเสนอเมนูตัวแทนของ 4 ทวีปในโลก โดยใช้วัตถุดิบที่เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละทวีป ซึ่งประกอบด้วย สเต๊กเนื้อแกะซอสแกงมัสมั่น เมี่ยงส้มโอฟิวชั่น ปิดท้ายด้วยไอศกรีมวานิลลาทอดเคลือบช็อกโกแลตเสิร์ฟพร้อมวุ้นกรอบ ทั้งนี้รายได้จากการจำหน่ายจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ - บ้านแห่งความหวัง เขตประเวศ กรุงเทพฯ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การให้กำลังใจกับน้อง ๆ ผู้ด้อยโอกาส แต่มุ่งหวังที่จะเห็นเด็ก ๆ เหล่านี้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างดีในวันข้างหน้า เพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป  

วิทยาลัยดุสิตธานี ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม โดยจะมีโครงการอีกมากมายเพื่อส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับชุมชนและสังคมต่อไปอย่างต่อเนื่อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 - 3  อีเมล [email protected] หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th            

ที่มา: วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งต่อความสุขให้กับน้อง ๆ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด