Jaymart มอบเงินรายได้จากการประมูล Jaybird NFT และเงินบริจาคให้แก่สภากาชาดไทย

อังคาร ๐๒ สิงหาคม ๒๐๒๒ ๑๓:๓๕
นายนราธิป วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด (Jaymart Mobile) มอบเงินรายได้จากการประมูล Jaybird NFT Collection 2022 และเงินบริจาคให้แก่สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เพื่อสมทบทุนการจัดสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ผ่านโครงการ Jaymart JNFT Charity เจมาร์ท ปันรัก "รับ" เพื่อ "ให้" โดยนำ Jaybird NFT Collection 2022 ชุด Special Rare จำนวน 1 ชิ้น เข้าร่วมประมูลผ่านช่องทางแพลตฟอร์ม JNFT เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
Jaymart มอบเงินรายได้จากการประมูล Jaybird NFT และเงินบริจาคให้แก่สภากาชาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด