วว. โดยศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย จัดอบรม " การผลิตและประยุกต์ใช้วัสดุฐานชีวภาพในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์"

พฤหัส ๐๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๔:๕๙
ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการอบรม " การผลิตและประยุกต์ใช้วัสดุฐานชีวภาพในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์" ซึ่งจัดโดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ภายใต้โครงการ "พัฒนาวิธีทดสอบและมาตรฐานบรรจุภัณฑ์จากวัสดุฐานชีวภาพ"
วว. โดยศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย จัดอบรม การผลิตและประยุกต์ใช้วัสดุฐานชีวภาพในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

โอกาสนี้ ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ วว. ร่วม บรรยายเรื่องการพัฒนาวัสดุและบรรจุภัณฑ์จากวัสดุฐานชีวภาพ นพ.วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) บรรยายเรื่องการผลิตและประยุกต์ใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุ ฐานชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร นางสาวเกดประวีณ ฮั่นตระกูล นักทดลองวิทยาศาสตร์บริการ ศบท. วว. บรรยายเรื่องการควบคุมคุณภาพและการทดสอบบรรจุภัณฑ์ พร้อมด้วยนักวิจัย วว. สาธิตการทดสอบในห้องปฏิบัติการ การอบรมดังกล่าวนอกเหนือจากการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวัสดุฐานชีวภาพแล้ว ยังเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการพัฒนามาตรฐานและวิธีทดสอบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุฐานชีวภาพในประเทศไทย อีกด้วย ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด