สำนักงานศาลยุติธรรม ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565

พฤหัส ๐๔ สิงหาคม ๒๐๒๒ ๑๖:๓๕
สำนักงานศาลยุติธรรม ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 ประเภททีม ทีมละ 2 คน ชิงเงินรางวัลรวม 500,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
สำนักงานศาลยุติธรรม ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565
  1. รายละเอียดและกำหนดการการแข่งขัน (ทีมแข่งขันในกรุงเทพฯ)
    https://iprd.coj.go.th/th/content/category/detail/id/46/cid/7852/iid/297469
  2. รายละเอียดการแข่งขัน (ทีมแข่งขันในภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ) **ระยะเวลาการรับสมัครและจำนวนทีมที่รับสมัครให้เป็นดุลพินิจของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ที่ตั้งอยู่ในสังกัดทีมแข่งขัน***
    https://iprd.coj.go.th/th/content/category/detail/id/46/cid/7852/iid/297469

ที่มา: กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด