สนพ.จันทบุรี จัดประชุมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล

ศุกร์ ๐๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๗:๒๕
25 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี จัดประชุมประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม โซน C / C+ โดยมีนายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ เป็นประธานการเปิดประชุม ซึ่งมีเข้าร่วมประชุม จำนวน 22 คน ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยทาง สนพ.จันทบุรี กำหนดจัดฝึกอบรม รุ่นที่ 1 ในวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2565
สนพ.จันทบุรี จัดประชุมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด