วว.จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการรับรองระบบคุณภาพ และความเป็นกลาง สำนักรับรองระบบคุณภาพ ครั้งที่ 1 / 2565

จันทร์ ๐๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๐๙:๑๘
ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการรับรองระบบคุณภาพ และความเป็นกลาง สำนักรับรองระบบคุณภาพ ครั้งที่ 1 / 2565
วว.จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการรับรองระบบคุณภาพ และความเป็นกลาง สำนักรับรองระบบคุณภาพ ครั้งที่ 1 / 2565

โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานด้านการรับรองระบบคุณภาพ ของสำนักรับรองคุณภาพ (สรร.) การทบทวนนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ การให้บริการตรวจประเมิน และรับรองระบบคุณภาพ การทบทวนความเป็นกลางในการตรวจประเมินและการตัดสินให้การรับรองระบบคุณภาพ ตลอดจนการขยายขอบข่ายการให้บริการของ สรร. เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องออคิด 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด