รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง จัดสัมมนาให้ความรู้ "ภัยร้ายของโรคตับ"

จันทร์ ๐๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๒๔
แพทย์หญิงเกศรินทร์ ถานะภิรมย์ แพทย์อายุรกรรมทั่วไประบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา โดยมี นายแพทย์ พิชญา นาควัชระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง และ แพทย์หญิงวโรชา มหาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง มอบกระเช้าขอบคุณและร่วมเป็นประธานเปิดงานสัมมนา ให้กับประชาชนที่สนใจ ที่ รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง เร็วๆ นี้
รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง จัดสัมมนาให้ความรู้ ภัยร้ายของโรคตับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด