สนพ.จันทบุรี ฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่ "สาขาการวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จำนวน 30 ชั่วโมง"

จันทร์ ๐๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๕๕
6 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่ หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จำนวน 30 ชั่วโมง โดยมี ผศ.ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับฝีมือด้านการวิเคราะห์ความด้วยระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และฝึกปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สนพ.จันทบุรี ฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่ สาขาการวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จำนวน 30 ชั่วโมง

ซึ่งจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 - 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้อง SC1 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 31 คน แบ่งเป็นอบรมแบบ on site จำนวน 13 คน และแบบ on line จำนวน 18 คน

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

สนพ.จันทบุรี ฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่ สาขาการวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จำนวน 30 ชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด