สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ยกระดับฝีมือ สาขา การสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ (IT Support)

จันทร์ ๐๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๐๙
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร โดยฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการยกระดับฝีมือ สาขา การสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ (IT Support) จำนวน 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2565 ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่ ให้แก่แรงงานใหม่ แรงงานในสถานประกอบกิจการ และบุคคลทั่วไป จำนวน 20 คน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ยกระดับฝีมือ สาขา การสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ (IT Support)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ยกระดับฝีมือ สาขา การสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ (IT Support)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด