สพร 22 นครศรีธรรมราช ทดสอบมาตรฐานช่างแอร์

อังคาร ๐๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๕๗
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช โดยกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 เป็นกลุ่มประชาชน/บุคคลทั่วไป วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาแรงงานให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือ และทัศนคติที่ดีในการทำงาน ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีนายสมเกียรติ เจษฎารมย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ให้การต้อนรับและเยี่ยมชมเพื่อให้กำลังใจ แก่ผู้เข้าทดสอบฯ ซึ่งมีผู้เข้าทดสอบฯ จำนวน 18 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
สพร 22 นครศรีธรรมราช ทดสอบมาตรฐานช่างแอร์
สพร 22 นครศรีธรรมราช ทดสอบมาตรฐานช่างแอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด