ม.ร.จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พุธ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๐:๒๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการ "รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565
ม.ร.จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ภายในงานมีคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา แต่งกายผ้าไทยสีฟ้าเข้าร่วมพิธีและชมนิทรรศการผ้าทอไทย การสาธิตงานปักผ้าด้วยดิ้นเลื่อม การสาธิตงานประดิษฐ์จากใบตอง การสาธิตการทำขนมไทย การสาธิตงานประดิษฐ์เครื่องประดับ การสาธิตการทำยาดมสมุนไพร และเลือกชมสินค้าศิลปหัตถกรรมของไทย

ที่มา: มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด