CH ลุยโรดโชว์ "นครปฐม"

พุธ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๑:๕๒
นายศักดา ศรีแสงนาม (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายประวิทย์ ศรีแสงนาม (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน นายปิยวงศ์ ศรีแสงนาม (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ นายสรกฤช รอดทิม (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและบัญชี บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ CH นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน ก่อนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 160 ล้านหุ้น
CH ลุยโรดโชว์ นครปฐม

โดยมี นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ( ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสุพล ค้าพลอยดี (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ร่วมนำเสนอข้อมูล โดยมีนักลงทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

ที่มา: เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด