"ทุกปัญหาหมดไป ด้วยใจที่เข้มแข็ง" หนังสือที่ชวนให้รู้ ดูใจให้เป็น เมื่อดูใจทัน ใจนั้นก็จะไม่ทุกข์ ผลงานธรรม โดย พระอาจารย์มานพ อุปสโม

พุธ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๔:๐๒
เมื่อใจอยู่กับความรู้สึก
ทุกปัญหาหมดไป ด้วยใจที่เข้มแข็ง หนังสือที่ชวนให้รู้ ดูใจให้เป็น เมื่อดูใจทัน ใจนั้นก็จะไม่ทุกข์ ผลงานธรรม โดย พระอาจารย์มานพ อุปสโม

ร้อนก็จะเฉย ๆ เย็นก็จะเฉย ๆ

เพราะอยู่กับใจตัวเองตลอด

ยินดีไม่เกิด ยินร้ายไม่เกิด

มันอยู่ที่ใจ ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเราหมด

ถ้าเราดูใจทัน มันจะสยบทุกอย่างได้หมด

บรรดาเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย เรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่แค่ไหนเพียงใด หากใจของเราไม่ได้รับรู้หรือประสบพบเห็น เรื่องเหล่านั้นจะเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไป ไม่มีผลทำให้ใจของเราเดือดร้อนได้ ถ้าเมื่อไรใจของเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้ว เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นจะมีอิทธิพลต่อใจของเราขึ้นมาทันที

ปัญหาที่เกิดขึ้นในใจของคนเรานั้น ส่วนใหญ่มักจะไม่ได้รับการแก้ไข หรือหากมีการแก้ไขก็เป็นการแก้ไขที่ไม่ถูกจุด คือ "ปัญหาเกิดขึ้นที่ใจ แต่ไปแก้ไขในที่อื่น" เช่น แก้ปัญหาที่คนอื่น ไม่ได้แก้ที่ใจของเราเอง การแก้ปัญหาผิดที่นี้ แม้เราจะมีความพยายามและทุ่มเทมากแค่ไหน ก็ไม่สามารถคลี่คลายปัญหาให้บรรเทาเบาบางลดน้อยลงได้ ไม่ว่าจะแก้อย่างไร ใจก็ยังเป็นทุกข์อยู่เช่นเดิม

"ปัญหาที่เกิดขึ้นกับใจนั้น หากเราไม่แก้ไขให้ตัวของเราเอง ใครก็แก้ให้เราไม่ได้ เราต้องแก้ให้ตัวของเราเอง ในเมื่อรู้ว่าปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นที่ใจ การแก้ปัญหาก็จะต้องแก้ที่ใจของเราเอง"

หนังสือ "ทุกปัญหาหมดไป ด้วยใจที่เข้มแข็ง" บทธรรมคำสอนโดย พระอาจารย์มานพ อุปสโม ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง) พระวิปัสสนาจารย์ ครูผู้สอนกรรมฐาน แก่บรรดาผู้ใฝ่ธรรม นำสู่การปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงหนทางแห่งการดับทุกข์ จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อชวนทุกท่านมาเรียนรู้ดูใจของตัวเราเอง เข้าใจชีวิต ด้วยวิถีแห่งการเจริญและฝึกสติตามหลักสติปัฏฐาน สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใฝ่ทางธรรมได้น้อมจิตเรียนรู้และศึกษาปฏิบัติตาม อันนำไปสู่เส้นทางแห่งความหลุดพ้น เพื่อชีวิตที่สุข สงบ เย็น ตลอดไป

หนังสือ "ทุกปัญหาหมดไป ด้วยใจที่เข้มแข็ง" จัดพิมพ์ในขนาดรูปเล่มกระทัดรัด พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม จำหน่ายในราคา ๒๙ บาท ณ ร้านเซเว่นอิเลฟเว่น หรือ สั่งซื้อผ่าน ALL ONLINE จ่ายและรับสินค้าที่ร้าน เซเว่นอีเลฟเว่น ทั่วประเทศ ฟรี! รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายหนังสือร่วมสมทบทุน กองทุนบำรุงภัตตาหารพระสงฆ์ ผู้ปฏิบัติธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

ที่มา: วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์)

ทุกปัญหาหมดไป ด้วยใจที่เข้มแข็ง หนังสือที่ชวนให้รู้ ดูใจให้เป็น เมื่อดูใจทัน ใจนั้นก็จะไม่ทุกข์ ผลงานธรรม โดย พระอาจารย์มานพ อุปสโม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด