SVL Group ร่วมเชิดชูเกียรติ "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" 10 สิงหาคม

พุธ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๐๕
คณะผู้บริหาร นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต และนายชัชวาลย์ อิ่มบัญชร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอก ในนามเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) พร้อมทีมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน ร่วมมอบเงินสนับสนุน จำนวน 60,000 บาท ในกิจกรรม "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน และนายสมหมาย ปานทอง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับมอบ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
SVL Group ร่วมเชิดชูเกียรติ วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 10 สิงหาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด