สนพ.สระบุรี เร่งพัฒนาทักษะรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่

พฤหัส ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๐:๕๐
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ดำเนินการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่ หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java ขั้นพื้นฐาน 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 ฝึกระหว่างวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2565 ให้กับกลุ่มบุคคลทั่วไป จำนวน 20 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี
สนพ.สระบุรี เร่งพัฒนาทักษะรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่

โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับฝีมือ พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java ขั้นพื้นฐาน เตรียมความพร้อมให้กับบุคคลผู้สนใจ เข้าถึงเทคโนโลยีและพัฒนาฝีมือสู่เทคโนโลยีดิจิทัล

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถาม ได้ที่ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี 111 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 โทร 0 36679720 Facebook : สนพ.สระบุรี

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี

สนพ.สระบุรี เร่งพัฒนาทักษะรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด