ดานิลี่ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ ระดับยอดเยี่ยม นำ 10 package สร้างเสริมสุขภาพดีคนวัยทำงาน

อังคาร ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๗:๑๘
กระทรวงสาธารณสุข เร่งยกระดับการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน จับมือภาคีเครือข่าย ผลักดัน 10 Packages ของกรมอนามัย เป็นเครื่องมือให้สถานประกอบการนำไปใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพดี โดยออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามสภาพปัญหาและความต้องการของตนเองได้
ดานิลี่ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ ระดับยอดเยี่ยม นำ 10 package สร้างเสริมสุขภาพดีคนวัยทำงาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ดานิลี่ จำกัด มอบหมายให้ คุณยงยุทธ รักษาพล ผู้จัดการฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ ระดับยอดเยี่ยม และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคลิปวิดีโอสั้น เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการ โดยมีดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีและผู้มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ณ งานเวทีเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการพร้อมยกระดับการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ณ ห้องประชุมสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท ดานิลี่ จำกัด มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำแนวทาง 10 Package มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มวัยทำงานของบริษัทฯ ซึ่งสามารถออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ตามสภาพปัญหาและความต้องการของตนเองได้โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมจากหลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคีเครือข่ายสถานประกอบการภาคตะวันออก ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาจากศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ที่สนับสนุนส่งเสริมกลยุทธ์ในการการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงานให้มีสุขภาพดีและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพัฒนาแนวทาง 10 Packages ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุขในสถานประกอบการ

ที่มา: ดานิลี่

ดานิลี่ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ ระดับยอดเยี่ยม นำ 10 package สร้างเสริมสุขภาพดีคนวัยทำงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด