รพ.ไทยนครินทร์ รับมอบโล่รางวัล ผ่านการรับรองคุณภาพศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานฯ ระดับ 5 ดาว

พุธ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๐๙:๒๔
โรงพยาบาลไทยนครินทร์เข้ารับมอบโล่รางวัลโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข(Standard Stroke Center Certificate:SSCC) ในระดับ 5 ดาว โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล และมีนพ.พีระ ช้างแก้ว ผู้อำนวยการแพทย์ และพญ.ประวีณา ดิเรกวัฒนชัย แพทย์หัวหน้าศูนย์สมองและระบบประสาทเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมดอนเมืองบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมอมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
รพ.ไทยนครินทร์ รับมอบโล่รางวัล ผ่านการรับรองคุณภาพศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานฯ ระดับ 5 ดาว
รพ.ไทยนครินทร์ รับมอบโล่รางวัล ผ่านการรับรองคุณภาพศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานฯ ระดับ 5 ดาว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด