วว. พร้อมโชว์ผลงาน จัดสัมมนา ด้านผลิตภัณฑ์อาหารครบวงจร ในงานแสดงสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรมส่วนผสมอาหาร แห่งเอเชีย : Fi Asia 2022 / Vitafoods Asia 2022

พุธ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๓๙
ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์    วิจัยและนวัตกรรม   (อว.)  ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน ร่วมแถลงข่าวการจัดงานฟู้ดอินกรีเดียนส์ เอเซีย 2565 (Fi  Asia 2022) และงานไวต้าฟู้ด เอเชีย 2565  (Vitafoods  Asia  2022)  โดยทั้งสองงานจะมีบทบาทในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและโภชนาการของไทย ให้กลายเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายพันธมิตร  ซึ่ง บริษัทอินฟอร์มา  มาร์เก็ตส์ กำหนดจะจัดขึ้นในวันที่   5-7  ตุลาคม  2565  ณ  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ในรูปแบบ  Smart  event   เป็นครั้งแรกในภาคพื้นทวีปเอเชีย   สำหรับจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มกว่า 500 บริษัทจากทั่วโลก รวมถึงการจัดประชุม สัมมนา เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอาเซียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากทุกมุมโลกอย่างใกล้ชิด ให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนให้ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนเป็นศูนย์กลางอาหารของโลก โอกาสนี้ ดร.อาภากร  สุปัญญา  รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว. ร่วมเสวนาเรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านส่วนผสมอาหาร เครื่องดื่ม สารอาหารของไทย และภาพรวมการจัดงานฯ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ  ห้องแลนด์มาร์ค  1  ชั้น 7  โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค  กรุงเทพฯ
วว. พร้อมโชว์ผลงาน จัดสัมมนา ด้านผลิตภัณฑ์อาหารครบวงจร ในงานแสดงสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรมส่วนผสมอาหาร แห่งเอเชีย : Fi Asia 2022 / Vitafoods Asia 2022

ผู้ว่าการ  วว.   กล่าวว่า   วว. เตรียมนำ  3 กิจกรรมสำคัญเข้าร่วมจัดแสดงในงานฯ ประกอบด้วย  1) การจัดแสดงนิทรรศการด้านผลิตภัณฑ์อาหารครบวงจร นับตั้งแต่เป็นสารสกัดกระทั่งพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์งานวิจัย ในรูปแบบของ Functional ingredient Supplement  product  Alternative protein  และ Future Food รวมถึงงานบริการวิเคราะห์ทดสอบ และโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมให้บริการด้านอาหาร ตลอดจนการพัฒนาทางบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งจัดโซน Business Matching พร้อมให้คำปรึกษาฟรี!! แก่ผู้ประกอบการ หรือผู้สนใจ เพื่อให้คำแนะนำในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  2) กิจกรรม Symposium Conference หัวข้อเรื่อง Panel Discussion on the Plant-based Revolution  Recent Insight into Products and Development Technologies and Their Future Application ในวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง Theater 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และ 3) สนับสนุนการประกวด Fi Asia Startup Product Competition ครั้งที่ 4 โดย วว. ได้ส่งนักวิจัยผู้ชำนาญการด้านอาหารร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินด้วย

"...ในฐานะหน่วยงานร่วมสนับสนุนการจัดงาน วว. ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาร่วมกิจกรรม นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของเราพร้อมให้บริการคำปรึกษากับผู้ประกอบการ กิจกรรมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่  5-7  ตุลาคม  2565  เป็นประโยซน์สำหรับผู้บริโภค เทรดเดอร์  นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา หรือผู้สนใจทั่วไป จะได้เข้ามาศึกษาเทรนด์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านอาหาร  ซึ่งจะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยังเป็นเวทีเปิดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายให้ได้ศึกษา ถือเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ที่สำคัญที่เราจะได้ร่วมผลักดันผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการทั่วเอเชีย ให้พัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม รวมไปถึงเภสัชโภชภัณฑ์ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีส่วนผสมอาหาร จนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล  วว. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของทุกท่าน..." ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ กล่าว

 

 

 

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว. พร้อมโชว์ผลงาน จัดสัมมนา ด้านผลิตภัณฑ์อาหารครบวงจร ในงานแสดงสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรมส่วนผสมอาหาร แห่งเอเชีย : Fi Asia 2022 / Vitafoods Asia 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด