สนพ.อำนาจเจริญ ออกตรวจให้คำแนะนำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

พุธ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๔๒
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ออกตรวจให้คำแนะนำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 รวมทั้งประชาสัมพันธ์การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การประเมินรับรองความรู้ความสามารถ การยื่นรับรองหลักสูตรค่าใช้จ่ายและสิทธิประโยชน์อื่น ให้กับสถานประกอบกิจการ จำนวน 6 แห่ง ดังนี้ 1.บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (สาขาอำนาจเจริญ) 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนาจเจริญซัพพลายเซอร์วิส 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัดบลูเน็ต ซีซีทีวี 4.ร้านสยามชัย สาขาอำนาจเจริญ 3 5.ร้านไพศาลอำนาจอิเล็คทริค 6.ร้านจักรวาลการไฟฟ้าเซ็นเตอร์
สนพ.อำนาจเจริญ ออกตรวจให้คำแนะนำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
สนพ.อำนาจเจริญ ออกตรวจให้คำแนะนำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด