ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนอ่าน : ในงานจัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13

พุธ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๒๘
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนมอบโอกาสทางการอ่าน
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนอ่าน : ในงานจัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ ร่วมกับ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 

จัดกิจกรรม "มอบหนังสือ มอบโอกาส สร้างนักอ่านในชุมชน"  

เพื่อส่งมอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน ไปยังชุมชนที่ยังขาดแคลนหนังสือในกรุงเทพมหานคร  

ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ โถงชั้น G อาคารจามจุรีสแควร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

พบกับงาน จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13 : มหัศจรรย์วันหนังสือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม ถึง 11 กันยายน 2565 

เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ โถงชั้น G อาคารจามจุรีสแควร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน) 

มหัศจรรย์วันหนังสือ 17 วัน เอาใจหนอนหนังสือด้วยกองทัพหนังสือดี พร้อมโซนเครื่องเขียน และกิจกรรมกว่า 30 กิจกรรม

ทุกวันตลอดงาน ร่วมพบปะพูดคุยกับนักเขียนชื่อดัง/สำนักพิมพ์ชั้นนำ กิจกรรมแนะแนวเตรียมตัวสอบและการศึกษาต่อ กิจกรรม work shop 

นิยายดัง หนังละคร กิจกรรมสำหรับเด็ก/ครอบครัว พิเศษลุ้นของรางวัล ทองคำ จำนวน 3 รางวัล

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถบริจาคหนังสือใหม่สำหรับเด็กและเยาวชนได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ อาคารจามจุรีสแควร์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11 กันยายน 2565

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2218-9893-4 

ที่มา: ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด