สนพ.หนองคาย มอบหนังสืออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แก่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานมีมือแรงงานวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

พฤหัส ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๔:๔๙
นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้ามอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แก่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานมีมือแรงงานวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย โดยมี ดร.เดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคายเป็นผู้รับมอบ
สนพ.หนองคาย มอบหนังสืออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แก่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานมีมือแรงงานวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานมีมือแรงงานวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จะเป็นทางเลือกให้กับผู้ขอรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในจังหวัดหนองคาย ให้เพียงพอต่อการให้บริการกับผู้ใช้แรงงาน และสามารถดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่กำหนด ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ร่วมรับชมผลงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด