บางจากฯ ร่วมงานประชุม "TCAC" ชูแนวคิด "BCP 316 NET" หนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน เร่งบรรเทาภาวะโลกร้อน ตอบโจทย์สังคมคาร์บอนต่ำ

จันทร์ ๒๒ สิงหาคม ๒๐๒๒ ๑๔:๒๐
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทบางจาก ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference (TCAC) และ นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้เกียรติ เยี่ยมชมนิทรรศการ Bangchak 100X Climate Action ของบางจากฯ ที่จัดแสดงผลดำเนินงานด้าน Climate Action ตามแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ของกลุ่มบางจาก ในปีค.ศ. 2050
บางจากฯ ร่วมงานประชุม TCAC ชูแนวคิด BCP 316 NET หนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน เร่งบรรเทาภาวะโลกร้อน ตอบโจทย์สังคมคาร์บอนต่ำ

โดยบางจากฯ ได้จัดนิทรรศการแสดงแนวคิดและตัวอย่างผลงานภายใต้แนวคิด BCP 316 NET เช่น การจัดตั้ง Carbon Markets Club ร่วมกับหลากหลายองค์กรในการลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำธุรกิจผ่านการซื้อขายคาร์บอนเครดิต แพลตฟอร์มมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Winnonie สตาร์ทอัพรายแรกของประเทศไทยที่บุกเบิกให้บริการแพลตฟอร์มรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมเครือข่ายสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่อัตโนมัติ การจัดแสดงตัวอย่าง "หญ้าทะเล" หรือ "บลูคาร์บอน" เพื่อศึกษาความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน เพื่อดูดซับคาร์บอนในทะเล แผนการผลิต Sustainable Aviation Fuel (SAF) จากน้ำมันใช้แล้วจากการทำอาหาร ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงสะอาดอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นว่าจะ ลด ละ เริ่ม เพื่อช่วยโลกได้อย่างไร จากผู้เยี่ยมชมงาน TCAC จัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน เมื่อเร็ว ๆ นี้

เกี่ยวกับบางจากฯ
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ดำเนินงานใน 5 ธุรกิจหลักคือ 1) กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน เป็นโรงกลั่นแบบ Complex Refinery ที่ทันสมัย และปรับเป็น Niche Products Refinery เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ low emission 2) กลุ่มธุรกิจการตลาด มีเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันกว่า 1,200 แห่ง เสริมด้วยธุรกิจ Non - oil ผ่านธุรกิจต่าง ๆ เช่น กาแฟอินทนิล น้ำมันหล่อลื่น Furio และ EV charger 3) กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ผ่านการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของ บมจ. บีซีพีจี และรุกเข้าสู่ธุรกิจผลิตแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ 4) กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ดำเนินการภายใต้ บมจ. บีบีจีไอ ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และกำลังขยายสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง 5) กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและธุรกิจใหม่ ลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมผ่านการถือหุ้นใน OKEA ASA ประเทศนอร์เวย์ที่เป็นที่ยอมรับว่ามีมาตรฐานด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง และมีสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC) เป็นผู้ลงทุน Corporate Venture Capital เน้นการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งช่วยสร้างระบบนิเวศน์สำหรับนวัตกรรมสีเขียว ส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาพลังงานสีเขียวและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

นอกจากนี้ ยังได้ก่อตั้ง Carbon Markets Club เพื่อส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และร่วมก่อตั้งภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีชีวภาพแห่งอนาคต SynBio Consortium

บางจากฯ ได้รับการประเมินจาก S&P Global ผู้จัดทำการประเมินความยั่งยืนดัชนี Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI โดยได้รับ S&P Global Sustainability Award 2022 ระดับ Silver Class และได้รับการประเมิน MSCI ESG Rating ระดับ AA ซึ่งเป็นระดับสูงสุดขององค์กรในธุรกิจพลังงานในประเทศไทยที่ได้รับมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 มีการตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2030 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ในปี ค.ศ. 2050

ที่มา: บางจาก คอร์ปอเรชั่น

บางจากฯ ร่วมงานประชุม TCAC ชูแนวคิด BCP 316 NET หนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน เร่งบรรเทาภาวะโลกร้อน ตอบโจทย์สังคมคาร์บอนต่ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด