วิศวะมหิดล - ม.ทามากาวะ ผนึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ไทยและญี่ปุ่น

จันทร์ ๒๒ สิงหาคม ๒๐๒๒ ๑๖:๕๐
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Engineering) นำโดย รศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ รองคณบดีฝ่ายการจัดการทุนมนุษย์และองค์กรสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.วรากร เจริญสุข รักษาการแทนรองคณบดี พร้อมทีมผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยทามากาวะ จากประเทศญี่ปุ่น นำโดย ศาสตราจารย์ ฮารุโอะ โอริโตะ และนักศึกษาญี่ปุ่นที่เดินทางมายังประเทศไทย ในความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา Tamagawa University Internship Program 2022 ร่วมกัน สร้างเสริมโอกาสและเปิดวิสัยทัศน์โลกใหม่การศึกษาวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ของคนรุ่นใหม่ ไทย-ญี่ปุ่น และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิศวะมหิดล ณ Innogineer Studio คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเยี่ยมชมวิถีวัฒนธรรมไทยและชีวิตชุมชนด้วย
วิศวะมหิดล - ม.ทามากาวะ ผนึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ไทยและญี่ปุ่น
วิศวะมหิดล - ม.ทามากาวะ ผนึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ไทยและญี่ปุ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด