NPS สนับสนุนถังน้ำใช้ประโยชน์ในชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

อังคาร ๒๓ สิงหาคม ๒๐๒๒ ๑๔:๑๘
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงไฟฟ้า สนับสนุนถังน้ำแก่วัดชำขวาง ตำบลเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเก็บกักน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคแก่พระภิกษุที่จำพรรษาที่วัด และใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชุมชนซึ่งมีวัดเป็นศูนย์กลางอีกด้วย
NPS สนับสนุนถังน้ำใช้ประโยชน์ในชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด