ดีอีเอส เร่งติดตามความคืบหน้า เน็ตประชารัฐ ระบบสื่อสาร Trunked Radio การนำเทคโนโลยี Metaverse สร้างประโยชน์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

พฤหัส ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๔๖
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 6/2565 โดยมี นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม MDES1 ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ที่ประชุมพิจารณาประเด็นสำคัญเรื่องการติดตามความคืบหน้าตามข้อสั่งการในเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายนายกรัฐมนตรี แนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการเน็ตประชารัฐและโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความคืบหน้าการขับเคลื่อนระบบสื่อสาร Trunked Radio และการส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Metaverse และกรอบนโยบายการกำกับดูแล
ดีอีเอส เร่งติดตามความคืบหน้า เน็ตประชารัฐ ระบบสื่อสาร Trunked Radio การนำเทคโนโลยี Metaverse สร้างประโยชน์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด อาทิ การประชุม APEC Digital Economy Steering Group (DESG) การบูรณาการการเชื่อมต่อทางเทคนิคระบบ National Digital Trade Platform (NDTP) และระบบ National Single Window (NSW) สำหรับการนำเสนอในการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเซียแปซิฟิก (APEC 2022) การประชุม APCC Working Group Meeting และ APEC Climate Symposium การส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐมาใช้งาน e-Meeting platform ที่ได้รับการรับรอง การผลักดัน e-Document ไปสู่แผนปฏิบัติการของหน่วยงานรัฐ เรื่องกฎหมายกำกับแพลตฟอร์มต่างประเทศ (กรณีอินโดนีเซีย) รวมถึงการนำเสนอเรื่องการจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย (Thailand Central Product Classification: TCPC)

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดีอีเอส เร่งติดตามความคืบหน้า เน็ตประชารัฐ ระบบสื่อสาร Trunked Radio การนำเทคโนโลยี Metaverse สร้างประโยชน์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด